On Maskin AB.
Välkommen till vår sida! / Willkommen auf unserer Seite! / Welcome to our page!
Välkommen till vår sida! / Willkommen auf unserer Seite! / Welcome to our page!

Vi har kompetens och utrustning för att genomföra maskinuppriktningar.

Även kontroll och åtgärd av maskingeometrin ingår i vår kompetens. 

Många av våra kunder arbetar med högprecisions tillverkning, vilket medför att maskinens skick är en förutsättning att kunna leverera optimal kvalitet.

Vår egen lasermätutrustning, som sätts upp i er maskin, är ett utmärkt hjälpmedel och kommer ofta till användning.