On Maskin AB.
Välkommen till vår sida! / Willkommen auf unserer Seite! / Welcome to our page!
Välkommen till vår sida! / Willkommen auf unserer Seite! / Welcome to our page!

I syfte att förhindra kostsamma produktionsstopp har många av våra kunder uppskattat att regelbundet få sina maskiner servade.  Sådan service brukar anpassas efter kundens önskemål

Vi går igenom smörjsystem, avstrykare, batteribackup, maskinskydd, glapp och säkerhetsanordningar.  Spännkraftsmätning av spindel och uppriktning/kontroll av maskinen görs liksom olje- och filterbyten enligt maskintillverkarens rekommendationer.

Protokoll lämnas alltid på utförd service!