Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. INTEGRITETSPOLICY OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

ON maskin AB hålar din personliga integritet säkert och hemligt. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på ON maskin AB är det viktigt att vara öppna med hur ON maskin AB behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Den integritetspolicyn gäller för alla våra kunder i Sverige. Vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, tar kontakt med oss, köper en  produkt från oss eller vi registrerar dig i våra system.

2. ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

ON maskin AB, Kramstagatan 24, SE-731 50 Köping, organisationsnummer 556298-2818, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av ON maskin AB.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV ON MASKIN AB?

För att få statistik om våra besökare använder vi Google Analytics på vår hemsida. Så, när du besöker vår hemsida (onmaskin.se) och accepterar vår cookiepolicy samlar Google in några uppgifter av din enhet för att ge till oss en statistik om våra besökare (Detaljer av enhet, Google-konto, HTTP-referent, IP-adress, Platsinformation). Dessa uppgifter ska raderas automatiskt från Google Analytics om 26 månader.  För mer information: Googles Integritetspolicy

När du tar kontakt med oss och skickar dina uppgifter via kontaktform, chatt eller mejl samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Dessa uppgifter ska registrera i vår kunddatabas.

4. VARFÖR BEHANDLAR ON MASKIN AB DINA UPPGIFTER?

När du har lämnat personuppgifter till oss på ON Maskin AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:


Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det avtal som vi har ingått med dig/med ditt företag/med din arbetsgivare utgör den lagliga grunden för att hantera din personliga integritet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.


Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka våra webbplatser, använda våra webblösningar eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.


Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.


5. HUR ON MASKIN AB ANVÄNDER INFORMATION OM DIG?

När du besöker vår hemsida, kommer vi att använda information om din enhet för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av. Denna information är nödvändig för att vi vet vilka produkter som är intressanta för dig och vi kan filtrera ut falska användare så vi kan skydda vårt system.

När du kontaktar med oss via mejl, via chatt eller via telefon ska vi registrera dina uppgifter i vår kunddatabas för att vi kan kontakta dig, skapa offert eller fakturera dig tjänsten som du önskade. Dessa uppgifter ska vi hålla MAXIMUM 5 år.

6. NÄR KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER?

ON Maskin AB delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring, administration och teknisk hjälp eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag, IT konsult eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. LAGRING OCH LAGRINGSTID

På ON Maskin AB behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på ON Maskin AB lagrar inte onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

8. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

På ON Maskin AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På ON Maskin AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. DINA RÄTTIGHETTER

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära och få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

10. KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på ON Maskin AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0222-33000.