Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
service och Underhåll

Förebyggande Underhåll

I syfte att förhindra kostsamma produktionsstopp har många av våra kunder uppskattat att regelbundet få sina maskiner servade.  Denna service brukar anpassas efter kundens önskemål och Maskintillverkarens underhålls rekommendationer. 

Vi går igenom smörjsystem, avstrykare, batteribackup, maskinskydd, glapp och maskinsäkerheten.  Spännkraftsmätning av spindel och uppriktning/kontroll av maskinen görs liksom olje- och filterbyten enligt maskintillverkarens rekommendationer.

Protokoll lämnas på utförd service!

On-Maskin-AB-Förebyggande-Underhåll
ON maskin AB

Vår verkstad

Vår Verkstad är centralt placerad i Köping nära E18. Den är fullständigt anpassad för ändamålet, så vi kan ta in maskiner för hel/del renoveringar även utföra Spindelrenoveringar.

Vi renoverar också chuckar och spänncylindrar åt kunder i hela Sverige, Dessa kan även skickas till oss.

En avdelning är anpassad för tillverkning av kundanpassade elskåp/automationsanläggningar. 

Akut Service

felsökning och reparation

Underhåll

Förhindra produktionsstopp

Maskingeometri

kontroll och åtgärd ingår

Maskinrenovering

Med reservdelar