Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
SERVICE OCH UNDERHÅLL

Uppriktning / Maskingeometri

Vi har kompetens och utrustning för att genomföra maskinuppriktningar.

Även kontroll och åtgärd av maskingeometrin ingår i vår kompetens.  

Många av våra kunder arbetar med högprecisions tillverkning, vilket medför att maskinen skick är en förutsättning att kunna leverera optimal kvalitet.

Vår egen lasermätutrustning, som sätts upp i er maskin, är ett utmärkt hjälpmedel och kommer ofta till användning.

ON maskin AB

Vår verkstad

Vår Verkstad är centralt placerad i Köping nära E18. Den är fullständigt anpassad för ändamålet, så vi kan ta in maskiner för hel/del renoveringar även utföra Spindelrenoveringar.

Vi renoverar också chuckar och spänncylindrar åt kunder i hela Sverige, Dessa kan även skickas till oss.

En avdelning är anpassad för tillverkning av kundanpassade elskåp/automationsanläggningar. 

Akut Service

felsökning och reparation

Underhåll

Förhindra produktionsstopp

Maskingeometri

kontroll och åtgärd ingår

Maskinrenovering

Med reservdelar