Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Swedish (Sweden)
Swedish (Sweden)
English (en-GB)
Akut service och underhåll

Helhetslösningar för industrin

Om Oss

ON Maskin AB

"Din lokala maskinservice partner gällande CNC-Maskiner och Verktygsmaskiner / Industrimaskiner"

Våra kunder är främst i Mälardalsregionen men även i övriga Sverige.

Våra servicetekniker är lokalt placerade i Mellansverige för att snabbt kunna serva våra kunder samt att minimera distanskostnader.

Vi kan leverera helhetslösningar gällande maskinservice och maskinrenoveringar båda mekaniskt samt med  styrsystemsbyten. Tjänster vi kan leverera är Maskinelektriker, Mekaniker, Elektronik kompetens samt kompetens på det flesta maskinstyrsystem. Vi har även konstruktion av nya CAD ritningar gällande El-ritningar  mm. Och detta till ett förmånligt pris.

Våra kunder får snabb hjälp med avhjälpande felsökning vi kan oftast vara snabbt på plats och göra felsökning.

ON maskin AB

Vår verkstad

Vår Verkstad är centralt placerad i Köping nära E18. Den är fullständigt anpassad för ändamålet, så vi kan ta in maskiner för hel/del renoveringar även utföra Spindelrenoveringar.

Vi renoverar också chuckar och spänncylindrar åt kunder i hela Sverige, Dessa kan även skickas till oss.

En avdelning är anpassad för tillverkning av kundanpassade elskåp/automationsanläggningar. 

Akut Service

felsökning och reparation

Underhåll

Förhindra produktionsstopp

Maskingeometri

kontroll och åtgärd ingår

Maskinrenovering

Med reservdelar
Reservdelar

Behöver du reservdelar?